Ασφάλιση αυτοκινήτων & μοτοσικλετών

Η ασφάλιση του αυτοκινήτου ή της μοτοσικλέτας σας είναι όπως όλοι γνωρίζουν υποχρεωτική από το νόμο για αστική ευθύνη έναντι τρίτων. Εσείς επωφεληθείτε από τις προσφορές μας και ασφαλίστε την κινητή περιουσία σας για ένα πλήθος ακόμη καλύψεων. Όλα ανεξαιρέτως τα οχήματα (Ε..Ι.Χ , Φ.Ι.Χ, Ε.Ι.Χ Μοτο , Φ.Ι.Χ ΑΓΡ , Ε.Ι.Χ Ρυμ2τ κ.α) τα οποία είναι ασφαλισμένα έχουν κάλυψη αστικής ευθύνης για πρόκληση σωματικών βλαβών μέχρι το ποσό των 500.000 Ε και 100.000 Ε για πρόκληση υλικών ζημιών. Αυτά είναι τα ανώτατα όρια κάλυψης τα οποία θα αυξηθούν σύντομα σε 1.000.000 Ε βάση οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εκτός από την υποχρεωτική κάλυψη της αστικής ευθύνης μπορείτε να ασφαλίσετε επιπλέον το αυτοκίνητό σας για:
Κλοπή (ολική, μερική ή και τις δύο καλύψεις), Φωτιά, Φωτιά από τρομοκρατικές ενέργειες
Θραύση κρυστάλλων , Φυσικά φαινόμενα, θεομηνίες και χαλάζι , Ίδιες Ζημιές (μικτή ασφάλιση), Ίδιες ζημιές από κακόβουλες πράξεις , Νομική προστασία , Προσωπικό ατύχημα οδηγού , Προστασία bonus malus , Αστική ευθύνη μεταφερόμενου οχήματος , Ζημίες από ανασφάλιστο όχημα , Οδική βοήθεια

Σε περίπτωση ασφάλισης του οχήματός σας για κλοπή, πυρκαγιά ή ίδιες ζημιές (μικτή) θα πρέπει να ασφαλιστεί για την πραγματική εμπορική αξία του ανάλογα την παλαιότητα του για να μην είναι ούτε υπέρ ασφαλισμένο, ούτε υπ ασφαλισμένο.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Ουσιαστική Ασφαλιστική Κάλυψη