Παιδικά προγράμματα - Σπουδές


Οι σπουδές για τα παιδιά είναι αναμφισβήτητα το μεγαλύτερο εφόδιο για τη ζωή τους. Συχνά όμως το κόστος τους για τις περισσότερες οικογένειες είναι μεγάλο έως δυσβάσταχτο με αποτέλεσμα πολλά από τα παιδιά να μην έχουν τη δυνατότητα να σπουδάσουν. Έχετε σκεφτεί αν εσείς θα μπορείτε να αντεπεξέλθετε;


Ένα πρόγραμμα ασφαλιστικό πρόγραμμα για το παιδί σας θα του εξασφάλιζε τα παραπάνω, τις σπουδές του δηλαδή και την επαγγελματική του αποκατάσταση. Το σημαντικότερο είναι ότι το παιδί σας είναι εξασφαλισμένο ό,τι και αν τύχει σε εσάς διότι το ασφαλιστήριο συμβόλαιο προβλέπει την συνέχιση της αποταμίευσης από την ασφαλιστική εταιρία σε περίπτωση ανικανότητας του γονέα.


Σε αυτά τα προγράμματα εσείς οι ίδιοι ορίζετε το ποσό το οποίο θα καταβάλετε καθώς και αν τα χρήματα στη λήξη του προγράμματος θα δοθούν εφάπαξ ή με μηνιαίες καταβολές. Οι σπουδές και η πραγματοποίηση των ονείρων του παιδιού σας, είναι το πιο σημαντικό βοήθημα στη ζωή του!

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Ουσιαστική Ασφαλιστική Κάλυψη