Ασφάλιση Επιχείρησης

Οι κίνδυνοι για τους οποίους πρέπει να προφυλάξετε τον πόρο του εισοδήματός σας είναι πολλοί και σίγουρα όχι αμελητέοι…


Η ασφάλιση της επιχείρησής σας είναι πραγματικά μία εξασφάλιση για το αύριο. Το κόστος του συμβολαίου είναι πάρα πολύ μικρό σε σχέση με την αξία της κάθε επιχείρησης ενώ το ρίσκο που αναλαμβάνετε καθημερινά, εάν η επιχείρηση είναι ανασφάλιστη, είναι πάρα πολύ μεγάλο.
Ένα μέρος των καλύψεων που προσφέρουν τα ασφαλιστήρια συμβόλαια επιχειρήσεων είναι: κάλυψη από πυρκαγιά, πυρκαγιά από δάσος, κεραυνό, ζημιές από καπνό, έκρηξη, θραύση κρυστάλλων, διάρρηξη σωληνώσεων, τρομοκρατικές ενέργειες, διαδηλώσεις, πρόσκρουση οχήματος, βραχυκύκλωμα, αστική ευθύνη προς τρίτους και αστική ευθύνη από μετάδοση πυρκαγιάς.


Η περιουσία της επιχείρησης σας εξασφαλίζεται μονάχα με ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο για να είστε βέβαιοι ότι τα εμπορεύματα και ο εξοπλισμός σας θα αντικατασταθούν ανέξοδα στην κακιά στιγμή.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Ουσιαστική Ασφαλιστική Κάλυψη