Ασφάλιση Κατοικίας

Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο που καλύπτει το σπίτι σας είναι κάτι που είτε έχετε σκεφτεί να κάνετε ή πρόκειται να κάνετε σύντομα για να απαλλαχθείτε από το άγχος του να χάσετε αυτό που με τόσα χρόνια κόπου αποκτήσατε …

Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια πυρός κατοικιών βρίσκουν πολλούς ενδιαφερόμενους τα τελευταία χρόνια είτε εκείνοι είναι ιδιοκτήτες, είτε είναι ενοικιαστές. Η περίπτωση στην οποία επιβάλλεται η ασφάλιση της κατοικίας είναι όταν αυτή ενοικιάζεται σε τρίτους και ως συνέπεια τούτου, δημιουργεί ένα εισόδημα.
Η κατοικία σας λοιπόν εξασφαλίζεται σε πολύ χαμηλό κόστος σε περίπτωση ζημιάς για το κτίριο και το περιεχόμενό του για πάρα πολλές καλύψεις. Ενδεικτικά: Πυρκαγιά από οποιαδήποτε αιτία, κεραυνό, έκρηξη, καπνό, τρομοκρατικές ενέργειες, απεργίες-διαδηλώσεις, κλοπή διάρρηξης, θραύση - διαρροή σωληνώσεων ύδρευσης - θέρμανσης - αποχέτευσης, πλημμύρα, θύελλα - καταιγίδα, πρόσκρουση οχήματος, πτώση αεροσκάφους, θραύση τζαμιών, ζημίες στον λέβητα, ζημίες στον ηλιακό θερμοσίφωνα, αστική ευθύνη προς τρίτους, βραχυκύκλωμα, καθίζηση εδάφους κ.α

Μπορείτε φυσικά να ασφαλίσετε την κατοικία σας και για τον κίνδυνο του σεισμού. Σε αυτή και μόνον την περίπτωση είναι απαραίτητη η άδεια ανέγερσης της οικοδομής.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Ουσιαστική Ασφαλιστική Κάλυψη