Ασφάλιση Σκαφών


Η ασφάλιση σκαφών είναι πλέον υποχρεωτική από το νόμο για αστική ευθύνη έναντι τρίτων (πρόκληση υλικών ζημιών ή σωματικών βλαβών)


Η ασφάλιση του σκάφους σας περιλαμβάνει την κάλυψη ευθύνης για πρόκληση σωματικών βλαβών μέχρι τι ποσό των 300.000 Ε, πρόκληση υλικών ζημιών έως 150.000 Ε και την πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης έως 90.000 Ε.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε ασφαλιστική κάλυψη για το ίδιο το σκάφος σας προσφέρουμε κάλυψη για βύθιση, πρόσκρουση και ανατροπή, πυρκαγιά, κλοπή ολική και μερική, κάλυψη μηχανικών βλαβών, πτώση της μηχανής στη θάλασσα και λοιπές ζημιές στο σκάφος.


Για να αναλάβει η ασφαλιστική εταιρία την ασφάλιση ενός σκάφους θα πρέπει να προσκομιστούν η άδεια του σκάφους και το δίπλωμα του χειριστή.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Ουσιαστική Ασφαλιστική Κάλυψη