Προγράμματα σύνταξης


Οι κόποι μίας ζωής στο χώρο της εργασίας όπως γνωρίζετε δεν ανταμείβονται σχεδόν ποτέ. Γνωρίζετε ότι μετά την συνταξιοδότησή σας θα είστε υποχρεωμένοι να ζείτε με το 65% των καθαρών σημερινών απολαβών σας;


Τα συνταξιοδοτικά προγράμματα είναι μία ισχυρή αποταμίευση για τη χρονική διάρκεια και για τα ποσά που εσείς επιθυμείτε. Εσείς οι ίδιοι ορίζετε το πότε θα ξεκινάει η συνταξιοδότηση και πόσο θα είναι το ύψος της!


Οποιαδήποτε ηλικία είναι κατάλληλη για να ξεκινήσετε ένα τέτοιο πρόγραμμα το οποίο θα σας παρέχει μία δεύτερη σύνταξη που θα καλύπτει πλήρως τις μικρές ή τις μεγάλες απαιτήσεις σας!

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Ουσιαστική Ασφαλιστική Κάλυψη