Προϊόντα Unit Linked & Αμοιβαία Κεφάλαια


Επενδύστε τα χρήματά σας σε ένα δυνατό προϊόν όπως είναι αυτό των αμοιβαίων κεφαλαίων με δυνατότητα επιλογής της επένδυσης σας σε χαμηλού, μεσαίου ή υψηλού ρίσκου επενδύσεις…

Σε σχέση με άλλους τρόπους διαχείρισης & επένδυσης των χρημάτων σας τα αμοιβαία κεφάλαια και η επένδυση σε αυτά υπερτερεί διότι έχει καθημερινή ενημέρωση μέσω του τύπου και δυνατότητα άμεσης ρευστοποίησης με μία εντολή σας.

Η διαχείριση των χρημάτων σας γίνεται από ειδικούς και ο κίνδυνος της επένδυσης ελαττώνεται λόγω της διασποράς του σε διάφορες μετοχές ή ομόλογα.

Μπορείτε να επενδύσετε σε αμοιβαία χαμηλού ρίσκου (low risk - low profit) όπως είναι τα ομόλογα και τα διαθέσιμα, σε αμοιβαία μεσαίου ρίσκου, όπως τα μικτά και σε αμοιβαία υψηλού ρίσκου (High risk - high profit), όπως τα αναπτυξιακά είτε στην Ελλάδα, είτε στο εξωτερικό. Τα αμοιβαία κεφάλαια, πάντοτε μακροπρόθεσμα, αποδίδουν καλύτερα από άλλου τρόπους επένδυσης.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Ουσιαστική Ασφαλιστική Κάλυψη