Όροι Χρήσης του δικτυακού τόπου www.asfaleis.com.gr

Ο επισκέπτης/χρήστης του www.asfaleis.com.gr κατανοεί και αποδέχεται ότι το σύνολο των σελίδων παρέχεται αυτούσιο και το asfalizomai.gr αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης σχετικής με την περιορισμένη χρονική διάρκεια, τη διαγραφή, την κακή απόδοση ή την αδυναμία ηλεκτρονικής αποθήκευσης.

Ο επισκέπτης/χρήστης έχει την ευθύνη πρόσβασης στους συνδέσμους του www.asfaleis.com.gr και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό εξοπλισμό του με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που του επιτρέπουν την πρόσβαση.

Στο περιεχόμενο του www.asfaleis.com.gr συμπεριλαμβάνονται εικόνες, γραφικά, φωτογραφίες, σχέδια και κείμενα τα οποία αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Τα λοιπά προϊόντα ή σύνδεσμοι που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.
Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή/και εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του www.asfaleis.com.gr
 
 
 
 
 
 
 
 


ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Ουσιαστική Ασφαλιστική Κάλυψη